1997

Red Bull Cliff Diving

Tri sekunde slobodnog pada u kombinaciji sa zapanjujućim akrobacijama - to je Cliff Diving!

Dva, tri koraka naprijed na skakaonici, srce lupa brže, stopala osjećaju rub daske, oči su zatvorene. Skok! Vrijeme stoji tokom slobodnog pada sve do snažnog udara o površinu vode.

www.redbullcliffdiving.com

Pogledaj sve godine