Zdravstvena tijela potvrdila su da nema neželjenih efekata od umjerenog unosa kofeina.

Mnoga tijela širom svijeta istraživala su efekte kofeina. Na primjer, naučnici Health Canada proveli su opsežnu analizu naučne literature o kofeinu (Nawrot et al., 2003). Na osnovu te analize, zaključili su da opća populacija zdravih odraslih osoba nije u opasnosti od potencijalnih štetnih efekata kofeina ako dnevni unos ograniče na 400 mg. To je u skladu sa sličnim nalazima Evropske agencije za sigurnost hrane (EFSA) iz 2015. godine. Ipak, trudnice i dojilje bi svoj dnevni unos kofeina trebale ograničiti na 200 mg.

Jedna limenka od 250 ml Red Bull Energy Drink sadrži 80 mg kofeina, otprilike istu količinu kofeina kao i šoljica kafe.

Zdravstvena tijela širom svijeta, uključujući Evropsku agenciju za sigurnost hrane, zaključila su da je Red Bull Energy Drink siguran za konzumiranje, zbog čega je dostupan u više od 171 zemalja uključujući sve države Evropske unije.