Zašto su ovi zaslađivači, aspartam i acesulfam K, odabrani da zamjene šećer u Red Bull Sugarfree?

Aspartami acesulfam K spadaju u najtestiranije i najkorištenije zamjene za šećer u cijelom svijetu. Sve one imaju izvrstan sigurnosni profil. Brojne naučne studije pokazuju da su ove supstance sigurne za upotrebu kao sastojci za zaslađivanje. Sigurnost ovih zaslađivača ocijenila su regulatorna tijela širom svijeta (npr. FDA u SAD). Zdravstvena tijela se oslanjaju na sigurnosne procjene nezavisnih naučnih savjetodavnih tijela kao što su Evropska agencija za sigurnost hrane (EFSA), Agencija za hranu i lijekove SAD-a (FDA) i Zajednički FAO/WHO ekspertni odbor za aditive u hrani (JECFA).